خوردن بادام درختی پوست کاغذی یکی از رسومات مردم اتریش در خاکسپاری است

گسترده ترین گونه های بادام درختی بدون پوست کاشته شده خود ناسازگار هستند از این رو این درختان برای تولید دانه به گرده درختی با خصوصیات ژنتیکی متفاوت نیاز دارند. بنابراین باغ های بادام باید مخلوطی از انواع بادام را پرورش دهند.

علاوه بر این، گرده توسط حشرات از گلی به گل دیگر منتقل می شود بنابراین تولیدکنندگان تجاری باید اطمینان حاصل کنند که حشرات کافی برای انجام این کار وجود دارد.

مقیاس بزرگ تولید بادام در ایالات متحده، مشکل قابل توجهی را در تامین حشرات گرده افشان کافی ایجاد می کند بنابراین حشرات گرده افشان اضافی به درختان آورده می شود.

گرده افشانی بادام کالیفرنیا بزرگترین رویداد گرده افشانی مدیریت شده سالانه در جهان است که هر ماه فوریه 1.4 میلیون کندو به باغ های بادام آورده می شود.

بخش عمده ای از عرضه زنبورها توسط دلالان گرده افشانی مدیریت می شود که با زنبورداران مهاجر از حداقل 49 ایالت برای این رویداد قرارداد می بندند.

این تجارت در آغاز قرن بیست و یکم به شدت تحت تأثیر اختلال فروپاشی کلنی قرار گرفت و باعث کمبود زنبورهای عسل در سراسر کشور و افزایش قیمت گرده افشانی حشرات شد.

برای محافظت نسبی از پرورش دهندگان بادام از این هزینه ها، محققان در خدمات تحقیقات کشاورزی دولت ایالات متحده درختان بادام خود گرده افشانی را توسعه داده اند که این ویژگی را با ویژگی های با کیفیتی مانند طعم و عملکرد ترکیب می کند.

انواع بادام خود گرده افشان وجود دارد، اما فاقد برخی از خصوصیات تجاری هستند با این حال، از طریق هیبریداسیون طبیعی بین ارقام مختلف بادام، رقم جدیدی که خود گرده افشانی بود با عملکرد بالا از آجیل با کیفیت تجاری تولید شد.

تولید بادام در کالیفرنیا به طور عمده در دره مرکزی متمرکز شده است، جایی که آب و هوای معتدل، خاک غنی، آفتاب فراوان و منبع آب شرایط رشد ایده آل را ایجاد می کند. به دلیل خشکسالی های مداوم در کالیفرنیا در اوایل قرن بیست و یکم، پرورش بادام به روشی پایدار دشوارتر شد.

این مسئله به دلیل مقدار بالای آب مورد نیاز برای تولید بادام پیچیده است: یک بادام برای رشد مناسب به حدود 1.1 گالن آمریکا آب نیاز دارد.