تولید کننده حبه قند خرما درجه یک بسته بندی

چرا اغلب تولید کننده های حبه قد خرما آنها را در بسته بندی های درجه یک و استاندارد قرار می دهند؟ آیا این مسئله در فروش تاثیر دارد؟
حبه قند خرما یکی از تولیداتی ست که اغلب مردم استفاده از آن را همراه با چای ترجیح می دهند. چرا که میزان قند موجود در آن طبیعی بوده و به بدن ضرری نمی رساند.
اما معمولا باید به لحاظ بهداشتی مورد بررسی قرار گیرد. زیرا باید تا رسیدن به دست مصرف کننده سالم مانده و دچار آلودگی نشود. از همین رو تولید کننده ها حبه قند خرما را در بسته بندی های مخصوص قرار می دهند.