بازار فروش حبه قند خرما زاهدی

آیا می توان گفت حبه قند که از خرما زاهدی تولید شده، امروزه در بازار با فروش مطلوبی همراه است؟ مزیت های این محصول چیست؟
در ایران یکی از بهترین خرماها زاهدی بشمار می رود. زیرا هم دسترسی به آن زیاد بوده و هم طعم آن را افراد زیادی می پسندند.
تولید کننده های حبه قند خرما نیز به نوع زاهدی آن توجه دارند. زیرا شرایط خوبی در بکار گیری برای تولید حبه قند دارد. این نوع حبه خرما در بازار داخلی فروش نسبتا خوبی دارد. لذا می توان کاربرد آن را زیاد دید.